Get Adobe Flash player

H05VV-F (PP/J)

tip-ppl
Тип: H03VV-F (PP/L)
Стандард: HD21.5
Конструкција: 1) Бакарни проводници класа 5, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295.
2) Изолација, PVC TI2 според HD21.5, IEC60227-5, DIN VDE 0281-5
Употреба: За приклучување на мали електрични апарати(нетермички) кои се под мало механичко оптоварување во кујни, деловни простории или домаќинства. Се употребува за апарати во кујна, столни ламби, правосмукалки, радија и разни канцелариски апарати.
Технички карактеристики: Номинален напон Uo/U=300/300V
Опсег на температура: фикснa употреба од -20°C до +70°C
Флексибилна употреба-5°C до +70°C
Испитување: [email protected]
Отпорност на изолација:мин 0.010 MΩ.km
Минимум радиус на превиткување: 7.5 x дијаметар на кабелот
Пакување: Во котур со должина од 100метри
Стандардни бои: Бела и црна
CE Овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC

Пресек (mm²)

2×0.50

3×0.50

2×0.75

3×0.75

4×0.75

5×0.75

2×1

3×1

4×1

5×1