Get Adobe Flash player

H03VH-H (P/L)

tip-pl
Тип: H03VH-H (P/L)
Стандард: HD21.5
Конструкција: 1)Два бакарни проводници(јажиња) класа 6, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295   поставени во иста рамнина.
2)Изолација, PVC TI2 според HD21.5, IEC60227-5, DIN VDE 0281-5
Употреба: За приклучување на помали преносни уреди(нетермички) како што се: столни ламби, радио апарати, столни вентилатори и слични уеди во домаќинство.
Технички карактеристики: Номинален напон Uo/U=300/300V
Опсег на температура: фикснa употреба од -20°C до +70°C
Флексибилна употреба -5°C до 70°C
Испитување: [email protected]
Отпорност на изолација:мин 0.010 MΩ.km
Минимум радиус на превиткување: 6 x дијаметар на кабелот
Пакување:
Во котур со должина од 100метри
Стандардни бои: Бела или по желба на купувачот
CE Овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC

 

Пресек (mm²)

2×0.50

2×0.75