Get Adobe Flash player

H05VV-F (PP/J)

tip-ppj
Тип: H05VV-F (PP/J)
Стандард: HD21.5
Конструкција: 1)  бакарни проводници класа 5, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295.
2)Изолација, PVC TI2 според HD21.5, IEC60227-5, DIN VDE 0281-5
3) Плашт, PVC TM2 според HD21.5, IEC60227-5, DIN VDE 0281-5
Употреба: За приклучување на уреди под средно механичко оптоварување за преносни потрошувачи наменети за работа во домаќинствата, деловни простории и слично. Се употребува за правосмукалки како и во влажна околина (фрижидери, машини за перење, машини за сушење, климауреди). Овој тип може да се  употребува и во апарати за готвење и загревање по  услов кабелот да не изложен на директно топотно зрачење над 85°C
Технички карактеристики: Номинален напон Uo/U=300/500V
Опсег на температура: фикснa употреба од -20°C до +70°C
Флексибилна употреба-5°C до +70°C
Испитување: [email protected]
Отпорност на изолација:мин 0.010 MΩ.km
Минимум радиус на превиткување: 7.5 x дијаметар на кабелот
Пакување: Во котур со должина од 100метри
Стандардни бои: Бела и црна
CE Овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC

 

Пресек (mm²)

2×1.5

3×1.5

4×1.5

5×1.5

7×1.5

2×2.5

3×2.5

4×2.5

5×2.5

Пресек (mm²)

2×4

3×4

4×4

5×4

2×6

3×6

4×6

5×6