Get Adobe Flash player

H07V-K (P/F)

tip-pf
Тип:  H07V-K (P/F)
Стандард: HD21.3
Конструкција: 1) Бакарен проводник (јаже)класа 5, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295 .
2)Изолација, PVC TI2 според HD21.3, IEC60227-3, DIN VDE 0281-3
Употреба: Во суви простории, на места каде е потребно посебно свиткување. За инсталации во згради положува во цевки кои можат да бидат над и под малтерот. Овој тип може да се употребува и за внатрешно ожичување на уреди и  контролни табли.
Технички карактеристики: Номинален напон Uo/U=450/750V
Опсег на температура: работна од -20°C до +70°C
положување 0°C до 50°C
Испитување: [email protected]
Отпорност на изолација:мин 0.010 MΩ.km
Минимум радиус на превиткување:(12,5 – 15) x дијаметар на жицата
Пакување: Во котур со должина од 50 или 100метри, или на дрвени макари
Стандардни бои:  жолто-зелена, сина, црна, кафена, црвена
CE овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC
 

Пресек   (mm²)

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50