Get Adobe Flash player

H07V-U (P)

tip-p

Тип H07V-U (P)
Стандард HD21.3
Конструкција: 1) Бакарен проводник класа 1, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295
2) Изолација, PVC TI1 според HD21.3, IEC60227-3, DIN VDE 0281-3
Употреба:  Во суви простории, за трајно положување во цевки кои можат да бидат врз и под малтерот, како и на изолациони тела.
Технички карактеристики:  Номинален напон Uo/U=450/750V
Опсег на температура: работна од -20°C до +70°C положување 0°C до 50°C
Испитување: [email protected]
Отпорност на изолација:мин 0.010 MΩ.km
Минимум радиус на превиткување:(12,5 – 15) x дијаметар на жицата
Пакување:  Во котур со должина од 50 или 100метри, или на дрвени макари
Стандардни бои:  жолто-зелена, сина, црна, кафена, црвена
CE  овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC 

 

Пресек (mm²)

1.5

2.5

4

6

10