Get Adobe Flash player

J-Y (St) … Lg

1
Тип: J-Y (St) … Lg
Стандард: DIN VDE 0815
Конструкција: 1.Бакарни проводници класа 1, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295.
2.Изолација, PVC YI1 според  DIN VDE 0207
3.Појажување во парни жили според DIN VDE 0207
4.Обвиткување со полиестерска трака
5.Бакарна жица за празнење
6.Електростатски екран(St) од алуминиумска фолија со бакарна жица
7.Плашт, PVC YM1 според DIN VDE 0207
Употреба: За телекомуникациски инсталации(компјутерски мрежни системи, командно сигнални системи). Се положуваат во суви и влажни простории, може да се вградат и во гипс. Електростатскиот екран (St), го штити  кабелот од надворешни пречки(интерференции). Забранетo e да се да се поставува под земја или да се употребува како енергетски кабел.
Технички карактеристики: Номинален напон max 300V
Опсег на температура: работна од -30°C до +70°C при положување -5°C до +50°C
Испитување: [email protected]
Минимум радиус на превиткување:   7.5 x дијаметар на кабелот
Пакување: Во котур со должина од 250метри
Стандардни бои: Сива, сина, бела
CE овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC 

Пресек  (mm²)

Пресек  (mm²)

1x2x0.6/0.8

8x2x0.6/0.8

2x2x0.6/0.8

12x2x0.6/0.8

3x2x0.6/0.8

16x2x0.6/0.8

4x2x0.6/0.8

20x2x0.6/0.8

5x2x0.6/0.8

24x2x0.6/0.8

6x2x0.6/0.8

30x2x0.6/0.8