Get Adobe Flash player

NFA2X ( X00-A)

tip-xoo-a
Тип: NFA2X ( X00-A)
Стандард: HD626
Конструкција: 1)  Aлуминиумски проводници класа2, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295
2) Изолација, полиетилен TIX-2, според HD626, DIN VDE 0276-626
Употреба: За надземни електрични мрежи за дистрибуција на електрична енергија, за изведување на куќни приклучоци, за јавно осветлување, за индустриско разведување на енергија.
Технички карактеристики: Номинален напон Uo/U=0.6/1 kV
Опсег на температура: работна од -30°C до +80°C
При положување -5°C до +50°C
Испитување: [email protected], 5min
Минимум радиус на превиткување: 18 x дијаметар на кабелот
Пакување: На дрвени макари 500м или 1000м
Стандардни бои: Црна
CE Овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC  

Пресек (mm²)

2×16

4×16

2×25

4×25

2×35

4×35