Get Adobe Flash player

Информации за стандарди

Од 1 Јануари 2011 Институтот за Стандардизација на Република Македонија (www.isrm.gov.mk) изврши целосно повлекување на поранешните JUS стандарди за кабли и нивно означување. Во сила се HD стандардите издадени од European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC). Алевадо Кабел во наредниот период ќе ја задржи употребата на старите ознаки, но паралелно ќе бидат употребувани и новите ознаки.

Во следната табела се дадено споредбено старите и новите ознаки како и новите стандарди:

Стара ознака Нова Ознака Стандард Стара ознака Нова ознака  Стандард
P H07V-U HD 21.3 PP-Y NYM-J HD 21.4
P/F H0TV-K HD 21.3 PP00 NYY HD603
PP/J H05VV-F HD 21.5 PP00-A NAYY HD603
PP/L H03VV-F HD 21.5 X00-A N1XD4-AR HD626
P/L H03VH-H HD 21.5