Get Adobe Flash player

NYY-J, NAYY-J (PP00-Y; PP00-AY)

Тип: NYY-J, NAYY-J (PP00-Y; PP00-AY)
Стандард: HD603
Конструкција: 1)  Бакарни проводници класа 1 или класа2 или алуминиумски проводници класа 2, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295.
2) Изолација, PVC DIV4 според HD603, IEC60502, DIN VDE 0276-603
3) Исполнета од невулканизирана гума, според HD603, IEC60502, DIN VDE 0276-603
4) Плашт, PVC DMV5 според HD603, IEC60502, DIN VDE 0276-603
Употреба: За разведување на енергија во градските мрежи, индустриски објекти и трафостаници каде што не се очекуваат механички оштетувања. Кабелот се положува во кабловски канали, затворени простории, во земја и вода.
Технички карактеристики: Номинален напон Uo/U=0.6/1 kV
Опсег на температура: работна од -30°C до +70°C
при положување -5°C до +50°C
Испитување: [email protected], 5min
Минимум радиус на превиткување: 12 x дијаметар на кабелот
Пакување: На дрвени макари 500м или 1000 м
Стандардни бои: Црна
CE овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC 

Пресек (mm²)

1×1.5

1×2.5

1×4

1×6

1×10

1x16RM

1x25RM

1x35RM

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2x16RM

2x25RM

2x35RM

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3x16RM

3x25RM

4x35RM

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

4x16RM

4x25RM

4x35RM

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

5x16RM

5x25RM

5x35RM