Get Adobe Flash player

Политика за квалитет (ISO 2001)

 

Политика за квалитет

Главна дејност на Алевадо кабел е производство на изолирани жици и кабли со висок квалитет.

Главна определба е одржување на квалитетот низ целиот процес на производство.

Останати определби на Алевадо Кабел :

  • да се задоволат и надминат барања на купувачите преку постојано испорачување на точни количини, во бараното време
  • посветеност за квалитет кај нашите добавувачи преку испорачување на репроматеријали со стандардни карактеристики
  • обезбедување и одржување на безбедни работни процеси со почитување на Изјавата за безбедност и здравје на вработените
  • ефикасен систем за управување со квалитетот, со посветеност за постојано унапредување
  • задоволување на законските обврски и обврски од стандардите

Најзначаен извор и коректор на нашето работење се нашите купувачи. Нивните забелешки,сугестии и препораки се добредојдени во секое време.

01.09.2011 

Велес 

Врвно раководство

Стојанов Чедомир
Андовски Жарко