Get Adobe Flash player

Според CEI Flame retardant oil resistant (FROR)

tip-fror
Тип: Според CEI Flame retardant oil resistant (FROR)
Стандард: CEI 20-20, CEI 20-22,CEI 20-37, CEI 20-52,(HD21.5 и IEC 60332-3)
Конструкција: 1)  Бакарни проводници класа 5, според HD383, IEC60228, DIN VDE 0295, CEI 20-29.
2) Изолација, специјална PVC TI2 со намалена емисија на корозивни гасови при горење според HD21.5, IEC60227-5, DIN VDE 0281-5, CEI20-20
3) Плашт, PVC TM5 со мала емисија на корозивни гасови при горење според HD21.5, IEC60227-5, DIN VDE 0281-5,  CEI20-20
Употреба: За употреба секаде каде што има потреба од флексибилни кабли(огноотпорни), a особено за штандови на саеми или за јавни манифестации.
Технички карактеристики: Номинален напон Uo/U=450/750 V
Опсег на температура: до 60◦C на проводникот
Испитување: [email protected]
Минимум радиус на превиткување:
12 x дијаметар на кабелот(флексибилна употреба)
6 x дијаметар на кабелот(фиксна употреба)
Пакување: Во котур со должина од 100метри
Стандардни бои: Сива
CE Овој производ е во согласност со Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS rohs-logo Овој производ е во согласност со Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC 

Пресек (mm²)

2×1.5

3×1.5

4×1.5

5×1.5

7×1.5

2×2.5

3×2.5

4×2.5

5×2.5

Пресек (mm²)

2×4

3×4

4×4

5×4

2×6

3×6

4×6

5×6