Get Adobe Flash player

Мрежи

Поцинкувани мрежи

Поцинкувано плетиво (мрежа) е изработена од жица со дијаметар од 1.8мм квадратен отвор (окца) со димензии 65х65 мм. Висината на мрежата е 1м , 1.2м, 1.5м и 2м. Мрежите се пакувани во ролни со должина од 25м.

Најчесто се употребува за оградување.

pocinkuvana-mreza-slika   pocinkuvana-mreza-skica

Дијаметар
на жица

d± 0,08
(mm)

Окца (mm)

1,8

од 50х50 до 70х70
2,0
2,2
2,5

Пластифицирани мрежи

Пластифицирано плетиво (мрежа) е изработена од жица со дијаметар од 1.7мм обложена со ПВЦ. Надворешен дијаметар на жицата 2.5 мм квадратен отвор (окца) со димензии 65х65мм. Висината на мрежата е 1м , 1.2м, 1.5м и 2м. Мрежите се пакувани во ролни со должина од 25м.

Најчесто се употребува за оградување.

 

plastificirana-mreza-slika pocinkuvana-mreza-skica

Дијаметар
на жица

d± 0,08
(mm)

Окца (mm)

1,8

од 50х50 до 70х70
2,0
2,2
2,5