Get Adobe Flash player

Жица

Ладно влечена жица

Ладно влечена жица(тврда нискојаглеродна челична жица)

Ладно влечената жица(тврда нискојаглеродна челична жица) се употребува во градежништвото, индустрија, земјоделството. Се употребува како репроматеријал за производство на шајки, жарена жица, жичани мрежи.

Репроматеријалот е челична жица која го задоволува DIN 177

Хемискиот состав на челичната жица според DIN 177

 

Хемиски елементи Тип на челичната жица
C09D
(St 1 KP)
C12D
(St 2 KP)
Јаглерод C ≤ 0.10 0.10 – 0.15
Силициум Si ≤ 0.30 ≤ 0.30
Манган Mn ≤ 0.60 0.30 – 0.60
Фосфор P > 0.035 > 0.035
Сулфур S > 0.035 > 0.035
Хром Cr > 0.25 > 0.20
Никелl Ni > 0.25 > 0.25
Молибден Mo > 0.08 > 0.05
Бакар Cu > 0.30 > 0.30
Алуминиум Al > 0.01 > 0.01

 

ladno-vlecena1   ladno-vlecena2

 

kotur


Дијаметар на жицата
(mm)
 
Тежина на котурот
(kg)
 
Димензии на котурот
(mm)
d
D
H
1,2 – 2,0
10 – 20
180
350
130
2,2 – 6,0
200 – 900
400
800
550

Жарена жица (мека нискојаглеродна челична жица)

Жарена жица (мека нискојаглеродна челична жица) Жарената жица (мека нискојаглеродна челична жица) се употребува во индустријата, градежништвото како армирачка жица, земјоделието, како и за произвдоство на плетива.

Репроматеријалот е челична жица која го задоволува DIN 177

Хемискиот состав на челичната жица според DIN 177. 

Хемиски елементи
Тип на челичната жица
C09D
(St 1 KP)
C12D
(St 2 KP)
Јаглерод
C
≤ 0.10
0.10 – 0.15
Силициум
Si
≤ 0.30
≤ 0.30
Манган
Mn
≤ 0.60
0.30 – 0.60
Фосфор
P
> 0.035
> 0.035
Сулфур
S
> 0.035
> 0.035
Хром
Cr
> 0.25
> 0.20
Никел
Ni
> 0.25
> 0.25
Молибден
Mo
> 0.08
> 0.05
Бакар
Cu
> 0.30
> 0.30
Алуминиум
Al
> 0.01
> 0.01

 

zarena-zica 

 

Димензии кои ги произведува Алевадо Доо:

Дијаметар на жицата
(mm)
 
Тежина на котурот
(kg)
 
Димензии на котурот
(mm)
d
D
H
1,2 – 2,0
10 – 20
180
350
130
2,2 – 4,0
50 – 250
400
700
400

Поцинкувана жица

Поцинкувана жица (ниско јаглеродна) Поцинкуваната ниско јаглеордна жица главно наоѓа примена во земјоделството, овоштарството, лозарството индустријата, како и во домаќинствата.

pocinkuvana-zica-slika

Алевадо Доо постојано ја има поцинкуваната жица на залиха како трговски производ со потекло од Романија, а со дијаметар од 0.8мм до 4.00мм

Дијаметар на жицата [mm] Толеранција
[mm]
Тежина на облогата со цинк [g/m2]
0.80 ±0.05 > 40
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20 ±0.06 > 45
2.50
2.80
3.00 ±0.07 > 50
3.50 > 60
3.80
4.00

Бодликава жица

 Бодликавата жица најчесто се користи за оградување.

bodlikava-slika bodlikava-skica 

Пакување од 10 до 25кг. 

Дијаметар на жицата
[mm]
Тежина на 1 м бодликава жица Должина во метри на 1кг тежина бодликава жица
2,0 0,100 10,0
2,2 8,6

 

Пластифицирана жица

Нискојаглеродна жица од сопствено производство. Обложена со ПВЦ. Главна употреба има во градежнижтвото, индустријата и земјоделството.

 plastificirana-zica-slika

Дијаметар преку ПВЦ/Дијаметар на жица
[mm]

Тежина   [kg]

1,8 / 2,6

40-60