СВЕТЛОВЛЕЧЕНА ЖИЦА

Контактирајте не за Бесплатна достава

Светловлечена жица

Оваа жица е наш полупроизвод, осносно од неа изработуваме шајки, палена жица и биговани табли.

Самиот челик се провлекува на машини за суво извлекување, а димензиите помали од ф2.0 се работат на машина за водено извлекување со емулзија

Дебелина на жица од ф 1.2 до ф 6.0 

Можност за изработка по ваша спецификација