Шајки

Шајки за општа употреба

Жица

жарена, светловлечена, поцинкована, пластифицирана, бодликава

Оградни мрежи

поцинкована мрежа, пластифицирана мрежа, пластифицирана цефка

Оградни панели

пластифициран панел, столб, поцинкован панел, столб за поцинкован панел

Хексагонална мрежа

поцинкована хексагонална мрежа, пластифицирана хексагонална мрежа, црна хексагонална мрежа

Пунктирана мрежа

поцинкована пунктирана мрежа, пластифицирана пунктирана мрежа, сито

Рачни колички

поцинкована, градежна плава, градежна црвена, земјоделска зелена

Најлон стреч термомебрана

најлон за градежништво, стреч фолија, термомембрана, комарник

Земјоделски алат

ашов, прашалка, тесла, гребло, вила, копач, лопата, мотика, држачи за алат, секира, пила, дрвени скали ( А тест), тркало за количка

ЗА НАС

Главна определба на АЛЕВАДО е одржување на квалитетот низ целиот производен процес, задоволување и надминување на потребите на купувачите,обезбедување и одржување на безбедни работни процеси за нашите вработени

Најзначаен извор и коректор на нашето работење, биле и остануваат, забелешките, сугестиите, желбите насоките и препораките на нашите  купувачи

ПОВЕЌЕ