земјоделски алат

Контактирајте не за Бесплатна достава

Ашов - пресован со држач

Прашалка

Тесла со рачка

Гребло - метално (12, 14, 16, 18 заби)

Челична вила со 4 рога и ашов вила

Копач кован и копач со рачка

Лопата полукружна, рамна 2мм, рамна

Мотика - полукружна, основна, шпицаста

Држачи за алат

Секира со рачка (1.2кг, 1.5кг, 2кг)

Пила со рам

Дрвени скали (А-тест) со 3, 4, 5, 6 скалила

Тркало за количка - обично и полна гума